Vegeta Bio logo

Főoldal

Leave decoration

Felhasználási feltételek

Divider

A www.podravka.hr honlapot (a továbbiakban: a „honlap”) a Podravka d.d. (a továbbiakban: a „Podravka”) indította el és üzemelteti.

Ön a honlap első használatával kijelenti, hogy megismerte, megértette és elfogadja jelen Felhasználási feltételeket. Amennyiben nem ért egyet velük, kérjük, ne lépjen be a honlapra és ne használja az ott közölt tartalmakat. Ha kérdése van vagy bizonytalan a Felhasználási feltételeket illetően, vegye fel a kapcsolatot a Podravka szerkesztőbizottságával a urednistvo@podravka.hr e-mail címen.

A Podravka fenntartja a honlap megjelenése és tartalma, valamint Felhasználási feltételei megváltoztatásának a jogát, ezért szíveskedjék azokat bizonyos időközönként ismételten megtekinteni az esetleges változások megismerése végett. A honlap további használata ezen esetleges változások elfogadásának minősül.

A Felhasználási feltételek az alábbi részekből áll:

  1. Felhasználási feltételek
  2. Szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
  3. Szavatosságok és felelősség-kizárások
  4. Cookie-k
  5. Statisztikák
  6. Linkek
  7. Módosítások és az érvényesség megszűnése

1 . Felhasználási feltételek

Megengedett felhasználás

A honlapról nyomtatványokat letölteni és kinyomtatni (például rendelésleadás céljából), valamint egyéb anyagokat és tartalmakat böngészni kizárólag személyes felhasználás céljából megengedett. Tilos a honlap vagy a honlap bámely tartalmát vagy annak bármely részét nyilvánosan megjeleníteni, továbbítani, közzétenni, módosítani, sokszorosítani, terjeszteni, továbbításában vagy értékesítésében részt venni, lemásolni, továbbküldeni vagy bármely egyéb módon felhasználni, illetőleg a honlap tartalmát leválogatni és módosítani a Podravka d.d., illetőleg bármely egyéb szerzői jog vagy más szellemi tulajdonhoz fűződő jog jogosultjának kifejezett írásos engedélye nélkül. A fennálló szerzői jogra és/vagy védjegyre vagy egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogra vonatkozó adatok ilyen engedély megléte esetén sem törölhetők, illetve módosíthatók.

Kereskedelmi célú felhasználás

A honlap A Podravka d.d-től történő vásárláson kívül nem használható egyéb kereskedési, értékesítési vagy egyéb kereskedelmi célra. A Podravka írásos beleegyezése nélkül nem megengedett semmilyen termék vagy szolgáltatás reklámozása, illetve arra vonatkozó ajánlatok gyűjtése. Tilos bármilyen obszcén, rágalmazó, vulgáris, fenyegető, támadó jellegű vagy egyéb okból kifogásolható/törvénybe ütköző anyagok, valamint minden olyan anyag továbbítása és közzététele, ami sérti bármely fél jogait, különös tekintettel a számítógépes vírusokat tartalmazó vagy egyéb okból ártalmas anyagokra. A felhasználók a jelen feltételeknek nem megfelelő tevékenységükkel okozott minden kárért, valamint az azokból eredő további károkért is felelősséggel tartoznak. A Podravka d.d. fenntartja a jogot (de nem köteles) a felhasználók által közzétett anyagok és tartalmak teljes vagy részleges törlésére.

Tartalmak és anyagok közzététele

Amennyiben a felhasználó tartalmat vagy anyagot tesz közzé ezen a honlapon (beleértve egyebek mellett a javaslatokat, ötleteket, rajzokat és recepteket), azzal automatikusan visszavonhatatlan, örökre szóló és kizárólagos jogot enged (vagy szavatolja, hogy az anyag tulajdonosa kifejezetten ilyen jogot enged) a Podravka d.d-nek arra, hogy a közzé tett anyagot bármely célból bármely – akár jelenleg ismert, akár a jövőben kifejlesztendő – formában és eszközön keresztül térítési díj fizetése nélkül felhasználja, adaptálja, módosítsa, egyéb művekbe beépítse, lefordítsa, közzé tegye, továbbítsa és terjessze. A jelen pont szerinti rendelkezések a Felhasználási feltételek megszűnését követően is kötelező érvénnyel hatályban maradnak.

2. Szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

A jelen honlapon közölt tartalmak szerzői jogi oltalom alatt állnak. A tartalmakon fennálló szerzői jogok a Podravka d.d. tulajdonát képezik, vagy azokat harmadik fél tulajdonosaik a Podravka d.d. használatába engedték át. A Podravka d.d. szerzői joga a honlap tartalmának szerkesztésére, összeválogatására és módosítására is kiterjed. A honlapon logók, személynevek és egyéb elemek is megjelennek, amelyek a Podravka d.d. vagy harmadik felek Podravka használatába adott szellemi tulajdonának minősülnek. A honlap semmilyen tartalma nem tekintendő korlátozás nélkül felhasználható tartalomnak, ugyanakkor kérhető engedély a tartalmak másolására.

Fotó- és videógaléria

A honlapon közzétett valamennyi fotó, kép, videó és személyes adat és/vagy egyéb anyag a Podravka d.d. kizárólagos tulajdonát képezi. A honlapon megjelenített anyagokon fennálló szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogok a Podravka d.d. tulajdonát képezik. A Podravka d.d. fenntart minden ilyen jogot, és ezen anyagok felhasználására kizárólag újságokban, magazinokban és elektronikus médiafelületeken történő reklámozás, szerkesztés és tájékoztatás céljából ad engedélyt. A honlap tartalmának minden egyéb jellegű felhasználása tilos. Tilos továbbá a honlapon közölt bármely anyagot bármely termék vagy szolgáltatás értékesítése vagy felkínálása céljából felhasználni. A megadott engedély, illetőleg a honlap használatának módja nem ruházható át, nem engedményezhető és nem adható alvállalkozásba, és mindennemű átruházási, engedményezési vagy alvállakozásba adási szándék vagy kísérlet érvénytelennek tekintendő. A médiafelhasználók jelen honlap használatával kivétel nélkül elfogadják az itt megadott felhasználási feltételeket és korlátozásokat.

3. Szavatosságok és felelősség-kizárások

A Podravka d.d. minden észszerűen elvárható erőfeszítést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a honlapon közölt információk pontosak és aktuálisak legyenek, ugyanakkor semmilyen garanciát nem vállal azok pontosságát és teljességét illetően, és nem biztosít jogot ilyen alapon történő kifogásra. A Podravka d.d. az általa kifejezetten vállalt termékszavatosságok mellett is hangsúlyozza, hogy a honlapon közölt anyagok és tartalmak „a megtekintett állapotban” közöltnek tekintendők, és a Podravka d.d. semmilyen felelősséget nem vállal azok esetlegesen eltérő értelmezésének semmilyen következményéért. A Podravka d.d. nem garantálja, hogy jelen honlap mindenkor hozzáférhető és elérhető, illetőleg hibáktól és vírusoktól mentes lesz. A felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen honlapot csak a saját felelősségére használhatja.

A Podravka d.d. semmilyen kárért vagy sérülésért nem vállal felelősséget (beleértve korlátozás nélkül a különleges és a következményes károkat is), amely jelen honlap bármely része vagy a honlapon megjelenített más felhasználók által közölt bármely tartalom felhasználásából vagy a felhasználás meghiúsulásából ered..

A médiaszereplők és a honlap egyéb felhasználói kifejezetten vállalják, hogy kártalanítják a Podravka d.d-t minden olyan követelés, költség, kár és felelősség vonatkozásában, amely a honlap anyagának az adott felhasználó által történő gondatlan használatából ered, a közvetlen, a közvetett, a járulékos, a különleges és a következményes károkat is beleértve.

A Podravka d.d. és beszállítói ezenkívül a honlapon közölt vagy bemutatott információk, eszközök, termékek vagy eljárások pontosságáért, teljességéért és hasznosságáért sem vállalnak semmilyen jogi felelősséget, és nem szavatolják azt sem, hogy ezen információk, eszközök, termékek vagy eljárások felhasználása nem sérti semmilyen harmadik fél jogát.

Támogatás kizárása

Valamely termékre, eljárásra vagy szolgáltatásra védjegy, logó, a gyártó, stb. feltüntetésével történő hivatkozás nem feltétlenül jelenti azt, hogy akár a Podravka d.d., akár bármely munkavállalója vagy beszállítója reklámozza, ajánlja vagy támogatja az adott terméket, eljárást vagy szolgáltatást.

Külső linkre vonatkozó felelősség kizárása

Valamely külső oldalra mutató link feltüntetése nem jelenti azt, hogy akár a Podravka d.d., akár annak beszállítói vagy szponzorai reklámozni kívánják az adott külső honlapot vagy az ott elérhető információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat. Az ilyen külső oldalakon elérhető információkra sem a Podravka d.d., sem annak alkalmazottai, szponzorai és beszállítói nincsenek ráhatással. Jelen honlapon a külső oldalakra mutató linkek a Podravka d.d. szabályzatának megfelelően kerülnek feltüntetésre, miszerint a Podravka d.d. semmilyen felelősséget nem vállal a jelen honlapra belinkelt semmilyen külső honlap tartalmáért. A link lehet szöveges link, illetve ikon vagy kis kép is, amely a linket illusztrálja, de nem terméket vagy szolgáltatásokat reklámoz.

4. Cookie-k

A cookie-k kis fájlok, amelyek akkor tárolódnak el a felhasználó számítógépén, amikor az ellátogat egy adott honlapra. Az oldal a cookie-k segítségével „megjegyzi”, hogy a felhasználó az előző látogatásai alkalmával milyen tevékenységeket és beállításokat végzett az oldalon, így legközelebb automatikusan alkalmazni tudja azokat. Vagyis a honlap „tudja”, hogy a felhasználó korábban is járt már az oldalon és bizonyos esetekben ehhez igazítja a képernyőn megjelenített tartalmakat. A cookie-k felhasználásának leggyakoribb célja a felhasználói preferenciák megjegyzése, a korábbi látogatások során megadott adatok beírásának megkönnyítése, az elemzés céljából történő adatgyűjtés, valamint a reklámkampányok támogatása.

A cookie-k ideiglenesek és állandóak lehetnek. Az ideiglenes cookie-k csak az adott munkamenet végéig tárolódnak a számítógépen és a böngésző bezárásakor automatikusan törlésre kerülnek. Ezek ideiglenes érvényességű információk gyűjtésére szolgálnak (ilyen például a kosár állapota egy webshopban).

Az állandó cookie-k a böngésző bezárása után is eltárolva maradnak a számítógépen, de általában lejárati időhöz kötöttek. Ilyen cookie-k megkönnyítik a belépést a regisztrált felhasználók számára és a „jegyezz meg” funkció segítségével eltárolják a felhasználónevet és a jelszót, így a felhasználónak nem kell azokat minden alkalommal beírnia, amikor a honlapra látogat. Az állandó cookie-k napokig, hónapokig vagy akár évekig is eltárolódhatnak a számítógépen.

Egy másik besorolás szerint megkülönböztethetők saját cookie-k és harmadik felek cookie-jai. A saját cookie-kat az a honlap helyezi el a felhasználó számítógépén, ahová a felhasználó ellátogatott, míg a harmadik felek cookie-jai hirdetéseken és külső szolgáltatásokon keresztül más honlapokról származnak – ilyen például a Google Analytics vagy az AdWords. Ezek a cookie-k általában a felhasználói magatartás értelmezésében segítenek és marketing célokat szolgálnak. A Podravka harmadik felek cookie-jai segítségével gyűjt statisztikai adatokat a látogatókról és a Coolinarika oldal használati módjáról. Az így gyűjtött adatok között szerepel az IP cím, a böngésző adatok, a nyelv, az operációs rendszer és más szabványos statisztikai adatok, amelyek gyűjtése és elemzése is kizárólag névtelenül és összesítve történik.

Hogyan működnek valójában a cookie-k?

A cookie-k szöveges fájlokon belül tárolnak információkat „jellemző-érték” párok formájában.

A cookie eltárolhatja például, hogy a felhasználó milyen nyelven böngészi éppen az oldalt. Ha például magyarul, akkor rendszerint a következő feljegyzés készül: nyelv=magyar

Amikor a felhasználó első alkalommal választ nyelvet, a honlap létrehozza és elmenti a felhasználó böngészőjén keresztül a nyelvre vonatkozó információt tartalmazó cookie-t. Az ezt követő látogatások alkalmával – ha a cookie még megvan – az oldal tudni fogja, hogy milyen nyelvet választott a felhasználó és azon jeleníti meg a tartalmat.

A Podravka cookie-jai a honlapra történő belépéskor a böngésző paramétereit azonosítják, nem pedig magát a felhasználót. Ez lényegében azt jelenti, hogy a cookie-k jó célt szolgálnak, ugyanis jobb felhasználói élményt hivatottak biztosítani böngészés közben. A cookie-k nem ártalmasak, és vírusokat sem tartalmaznak.

Felhívjuk rá figyelmét, hogy mivel a cookie-k célja a honlappal és a honlap folyamataival kapcsolatos felhasználói élmény javítása valamennyi funkció terén, letiltásuk, illetve törlésük esetén akadályozott lehet a honlap funkcióinak működése, vagy más képet mutathat, illetve más érzetet kelthet a honlap a böngészőjében.

5. Statisztikák

A coolinarika.com honlap azzal a kizárólagos céllal figyeli a megtekintések számát, hogy begyűjtse a szükséges információkat arra vonatkozóan, hogy mennyire vonzóak és hatékonyak a honlapok, és e célból a Google Analytics nevű külső szolgáltatást veszi igénybe. A http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html oldalon részletes tájékoztatást talál a külső szolgáltatótól a szolgáltatással kapcsolatban, valamint arról is, hogy a felhasználó miként szabályozhatja a szolgáltatás működéséhez szükséges cookie beállításokat.

A Podravka a jobb felhasználói élmény biztosítása, a jövőbeni marketingkampányok hatékonyabb megtervezése, valamint a felhasználók érdeklődési körének megfelelő tartalom megjelenítése érdekében a Google Analytics Demographics and Interest Reporting eszközt használja, amely a felhasználók nemére, életkorára és érdeklődési körére vonatkozóan gyűjt adatokat.

6. Linkek

Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy a honlapunkra felkerülő linkek jó minőségű tartalmat közlő, azaz semmilyen negatívumot nem propagáló honlapokra navigálják a felhasználót és/vagy gyermekét. Ugyanakkor a honlapok és webcímek gyors ütemben változnak és nem tudunk mindig garanciát vállalni minden oldal tartalmáért, ahová továbbirányítjuk a látogatókat.

7. Módosítások és az érvényesség megszűnése

A Podravka d.d. fenntatja a jogot, hogy jelen honlapot vagy annak bármely részét vagy a Felhasználási feltételeket bármikor módosítsa vagy megszüntesse. A módosítások a jelen címen történő közzététel időpontjában, illetőleg akkor lépnek hatályba, amikor azokról a felhasználók értesülnek. A Felhasználási feltételek mindaddig érvényesek, amíg a felhasználó vagy a Podravka d.d. felmondásával érvényüket nem vesztik. A felhasználó felmondási jogát bármikor gyakorolhatja oly módon, hogy felhagy a honlap használatával és töröl a honlapról letöltött és felhasznált minden anyagot és tartalmat.

Utoljára frissítve: 06.02.2023

A Podravka tiszteletben tartja SZEMÉLYES ADATAIT.

Ahhoz, hogy webhelyünk megfelelően működhessen és szolgáltatásainkat folyamatosan fejleszthessük, cookie-kat használunk. Ha le szeretné tiltani a cookie-k használatát, előfordulhat, hogy a webhely egyes részei nem lesznek elérhetőek. Kérjük, olvassa el részletesen a felhasználási feltételeket.

A cookie-k típusai: Szükséges, Marketing

Beállítások